Premium Usluge


Ukoliko želite da naplatite dospjela potraživanja ili pružite korisnicima neophodne informacije, savjete, pomoć i na taj način izgradite dobar odnos sa njima, premium servisi naše kompanije idealan su izbor za Vas. Nudimo Vam kompletno riješenje za telefonske usluge s posebnom tarifom i dodatnom naplatom.

Premium Voice

kontakt centri

Premium Rate(PRM)- Telefonski broj sa dodatnom cijenom

Riječ je o telefonskom broju koji započinje numeracijom 090. Omogućava Vam da od svakog dolaznog poziva, bilo sa fiksne ili mobilne mreže, ostvarite zaradu, koja zavisi od unaprijed utvrđene tarife. Tarifiranje se vrši na teret pozivaoca, a na Vama je da odlučite da li će se vršiti po pozivu ili po minutu razgovora.

Napomena: Servis je dostupan na čitavoj teritoriji BiH, a trenutno su mogući dolazni pozivi iz svih mobilnih mreža.

Cjelokupni prihod dijeli se između Vaše kompanije, telefonskih operatera (BH Telecom, M:TEL, HT Eronet) i kompanije Fonlider plus


Premium SMS

Obuhvata SMS, MMS i WAP servise koji dodaju premium vrijednost osnovnim servisima. Premium vrijednost podrazumeva cijenu koja se razlikuje od standardne cijene SMS-a i MMS-a.

Realizuje se preko kratkih, četvorocifrenih brojeva, a zahjtev za servisom se vrši:

  • Slanjem poruke na kratki broj

  • Pismenom saglasnošću korisnika (npr. prilikom kupovine robe ili usluga)

Kroz dugogodišnji rad razvili smo slijedeće SMS Premium servise:

  1. Naplatu koja se vrši odmah nakon slanja poruke na kratak broj (odlaznom porukom)

  2. Naplatu koja se vrši nakon isporuke traženog sadržaja na mobilni telefon (dolaznom porukom),

Takodjer, premium servisi se mogu podijeliti prema vrsti kupovine/pretplate

  1. Jednokratne

  2. Pretplatne

Poslednjih godina Fonlider plus je razvio slijedeće SMS premium servise:

kontakt centri
  1. SMS komentari i oglasi

Servis je namenjen prvenstveno radio i TV stanicama. Omogućava brzo i jednostavno primanje komentara i oglasa slušalaca ili gledalaca. Aplikacija štedi vrijeme Vaših zaposlenih, jer pruža kompletan uvid u sve pristigle poruke.

  1. Glasanje

Omogućava korisnicima da obavljaju glasanje za opcije, koje su im ponuđene putem radio i Tv emisija.

  1. Članarina

Servis je namjenjen udruženjima, koja na ovaj način mogu da naplate članarinu putem SMS-a.

  1. WEB AUTORIZACIONI (PRISTUPNI) KODOVI

Omogućite pristup sadržaju na Vašem Web sajtu putem SMS-a. Naime, korisnik slanjem poruke na određeni broj dobija autorizacionu šifru sa kojom može pristupiti određenom sadržaju. Cijenu poruke definišemo u dogovoru sa Vama i u zavisnosti od sadržaja kome se pristupa.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA DODATNE INFORMACIJE
Telefon: +387 33 660 181
Mail: info@fonliderplus.ba
Pratite nas na društvenim mrežama
x
Korišćenjem našeg sajta potvrdjujete da ste pročitali politiku privatnosti ovog sajta i da ste sa njom saglasni.
Za više detalja o politici privatnosti na ovom sajtu pogledajte ovu stranicu. Slažem se