Kontakt centar (call centar)

U današnje vreme Kontakt centar (call centar) ima veoma važnu ulogu u sprovođenju poslovne strategije kompanije u odnosu sa trenutnim i potencijalnim korisnicima, te nije svejedno na koji način je osmišljen i organizovan. Kompanija OneClick Solutions je zastupnik britanske kompanije Sytel za Zapadnu Evropu, što vam garantuje perfektna softverska rešenja, najbolje moguće performanse i efikasnost.

Bilo da već imate svoj kontakt centar (call centar), a želite da poboljšate njegove performanse ili tek planirate da uvedete kontakt centar u poslovanje vaše kompanije, kontaktirajte nas i počnite da zarađujete više!

kontakt centri

Glavni povod za uvođenje kontakt centra u poslovanje Vaše kompanije je uspostavljanje dobrog odnosa sa korisnicima.

Komunikaciju sa korisnicima možete ostvariti putem:

 • Telefona

 • Putem Web-a (e-mail, chat, smartphone, društvene mreže i Web aplikacije)

 • SMS-om


Šta dobijate instaliranjem kontakt centra u poslovanje vaše kompanije?

Ovaj vid poslovanja Vam donosi brojne prednosti, a ovo su neke od njih:

 • Obuhvata sve korisnike Vaših proizvoda ili usluga, bez obzira na kojoj teritoriji žive

 • Informacije su dostupne na jednom mijestu, bez potrebe da se korisnici upućuju na druge brojeve telefona

 • Informacije su dostupne 24/7

 • Automatizacija poziva

 • Agentima su uvijek dostupne sve neophodne informacije

 • Praćenje historije poziva od strane agenata

 • Svi pozivi se snimaju, te se zahvaljujući tome omogućava praćenje kvaliteta rada agenata

 • Smanjivanje mogućnosti ljudske greške

 • Povećavanje naplate pomoću sistema za obavještavanje o stanju dospjelih potraživanja korištenjem govornih mašina, SMS-a ili agenata

 • Integrisanje različitih vidova komunikacije u cilju pružanja kvalitetnije usluge.

Mogućnosti kontakt centra

Kontakt centri nude rješenja koja su primenljiva u svakoj organizaciji i u potpunosti odgovaraju svim specifičnim potrebama, a pružaju sledeće mogućnosti:

 • Ostvarivanje direktnog kontakta sa korisnicima,

 • Kreiranje baze informacija o potrošačima i njihovim navikama,

 • Realizaciju marketinških i prodajnih aktivnosti u skladu sa zadatim ciljevima,

 • Obaveštavanje korisnika o neizmirenim računima,

 • Sproveđenje poslova naplate potraživanja,

 • Realizacija poslova masovnih komunikacija sa korisnicima,

 • Izradu efikasne analize telefonskog saobraćaja,

 • Uspješno upravljanje ljudskim resursima i

 • Praćenje i povećanje produktivnosti organizacije.

Vrste kontakt centra

Putem tradicionalnog kontakt centra možete ostvariti direktan kontakt sa korisnicima. Pritom, važno je razlikovati:

Inbound kontakt centar - Riječ je o kontakt centru, koji prihvata dolazne pozive, odnosno pozive koje inicira kupac.

Outbound kontakt centar – U ovom slučaju agenti iniciraju odlazne pozive prema postojećim i potencijalnim klijentima.

OBLICI SARADNJE

Ovaj model saradnje podrazumijeva da Vi koristite svoje agente,opremu i prostor, dok Vam kompanija Fonlider plus ustupa svoja softverska rešenja. Na ovaj način, bez dodatnih ulaganja, obezbjeđujete veću upošljenost sopstvenih kadrova.

Ovaj oblik saradnje podrazumijeva da Vi koriste svoje agente, a naš softver, opremu i prostor. Ukoliko tek započinjete svoje poslovanje ili nemate dovoljno sredstava za kupovinu neophodne opreme, ovo je idealan model saradnje za Vas.

Ukoliko imate svoj kontakt centar i agente, ali zbog nedovoljnog broja agenata ne možete da pokrijete sve pozive, imate mogućnost da te pozive prenesete na agenete iz našeg kontakt centra.

Ovaj oblik saradnje podrazumjeva da Vaša kompanija koristi softverska rješenja, opremu, agente i prostor kompanije Fonlider plus

Korištenjem naših softverskih rješenja i specijalno obučenih agenata, podižete kvalitet svog poslovanja i uspostavljate dobar odnos sa korisnicima Vaših proizvoda ili usluga. Također, na ovaj način štedite svoje resurse, jer nema potrebe za kupovinom skupe opreme i obučavanjem agenata.

Outsourcingom ostvarujete maksimalnu efikasnost i efektivnost rada, jer dobijate posvećeni tim specijalno obučenih agenata i specijalno kreirani softver i opremu, koji omogućavaju maksimalnu profesionalnost u kontaktu sa postojećim i potencijalnim korisnicima, a mogućnost ljudske greške svode na minimum.

Partneri o nama
 • Suradnja sa kompanijom Fonlider plus nam je otvorila nove horizonte na svim segmentima. Njihova ekipa je bila promptna i pozitivna, tako da su bili svi zahtjevi riješeni u roku. Zahvaljujem se ekipi i nadam se još večoj saradnji.
  - Jernej Kenda, Novatel
 • Hvala vam na izuzetnoj saradnji tokom nagradne igre "Dobro jutro, džezveri". Podrška vaše kompanije tokom ovog projekta je bila na vrhunskom nivou i od izuzetnog značaja. Bilo je zadovoljstvo sarađivati sa timom posvećenih profesionalaca kao što ste vi. Radujem se saradnji sa vama na nekom od narednih projekata.
  Vladimir Stijelja, Account Assistant, Kreativa Unlimited
 • Glavni adut ove kompanije je mlad, profesionalan i ambiciozan IT tim. Zadovoljstvo je raditi sa tako obrazovanim i kreativnim ljudima.
  - Goran Zečević, Business Outlook
 • Sa kompanijom “Fonlider plus” sarađujemo veoma uspješno na polju SMS i VOICE servisa. Riječ je o veoma profesionalnoj, modernoj i ažurnoj kompaniji. Veliko je olakšanje kada za saradnika imate firmu, kojoj su Vaši ciljevi na prvom mestu.
  Božidar Radetić, Telemon
 • Inovativnost, kreativnost i široko znanje o modernim tehnologijama su najveća prednost ove kompanije.
  - Zoran Tadić, IT Creator, Beograd
Želite perfektan call centar sistem? Kontaktirajte nas!
Call Centar
Pratite nas na društvenim mrežama
x
Korišćenjem našeg sajta potvrdjujete da ste pročitali politiku privatnosti ovog sajta i da ste sa njom saglasni.
Za više detalja o politici privatnosti na ovom sajtu pogledajte ovu stranicu. Slažem se