INBOUND ILI DOLAZNE KAMPANJE

Inbound Inbound ili dolazne kampanje predlažemo našim korisnicima u trenutcima kada im je potrebna podrška za prijem velikog broja telefonskih poziva od strane korisnika ili potencijalnih korisnika. Softverski sistem, koji naša organizacija koristi u cilju obezbjeđenja uspješne dolazne kampanje, može se povezati na:

  • Postojeći broj telefona koji vaša organizacija već koristi.

  • Novi lokalni broj u gradu u kome je sjedište organizacije.

  • UAN 0700 -Jedinstveni broj telefona koji se pozivaocu naplaćuje po ceni lokalnog poziva, bez obzira na to iz kog grada u zemlji klijent poziva.

  • FPH 0800 - Broj na kom se pozivaocu ne tarifira poziv.

  • PRM 094 - Broj sa posebnim tarifiranjem odnosno povećanom cijenom.

Korištenjem dolaznih kampanja organizacija može da ostvari prihod od klijenata koji pozivaju PRM 0900 broj. Najčešće se izbjegava korištenje ovog broja u dolaznim kampanjama jer plaćanje pozivanja destimuliše klijenta za korišćenje usluge.

Neki od najznačajnijih primjera inbound kampanja su:

inbound kampanje

PODRŠKA POTROŠAČIMA

Podrška potrošačima podrazumjeva upotrebu kontakt centra u situacijama kada potrošači kontaktiraju organizaciju radi određenih pitanja, sugestija, prijedloga ili pritužbi. Pitanja se najčešće svode na pružanje tehničkih informacija kao što su, mogućnost kupovine određenog proizvoda ili dobijanja usluge u nekom od objekata kompanije. dr.

OBRADA ZAHTJEVA

Kontakt centar se, u određenim slučajevima obrade zahtjeva, koristi kada potrošači kontaktiraju organizaciju da bi zahtjevali pružanje određenih usluga.

PREUZIMANJE NARUDŽBE

Brojne organizacije, kao jedan od kanala prodaje, koriste sistem naručivanja proizvoda ili usluge koje organizacija nudi telefonom. Velika prednost kod ovog vida prodaje je mogućnost pregleda historije poziva sa određenog broja. Na taj način, operater ima mogućnost da se, odmah po uspostavljanju poziva, na ekranu pojavi kompletna historija poziva od strane klijenta ili drugih korisnika koji vrše pozivanje, tako da se značajno smanjuje vrijeme potrebno za realizaciju zahtjeva potrošača koji je već koristio uslugu naručivanja putem kontakt centra.

TEHNIČKA PODRŠKA

Pružanje podrške nakon prodate usluge ili proizvoda je ključni faktor uspjeha u današnjem poslovnom okruženju.

jačanje lojalnosti narudžbi

Stvaranje osećaja pripadnosti i prisnosti kod potrošača, pružanje pomoći ili korisničkog savjeta od strane organizacije.Na ovaj način kompanija ima mogućnost da napravi bazu korisnika svojih usluga ili potrošača svojih proizvoda.

Podrška prodaji

Ukoliko kompanija ne posjeduje sopstvene prodajne objekte ili ne koristi specijalizovane firme za distribuciju i prodaju, kontakt centar je odličan način za organizaciju prodaje ili podršku u tom procesu. Ovaj metod prodaje se koristi i u situacijma kada je potrošač dobro upoznat sa proizvodom ili uslugom koju koristi i želi da ga naruči od kuće, bez želje i potrebe da odlazi do objekata gde se vrši prodaja proizvoda ili pružanje usluge.
U svim navedenim slučajevima kontakt centar omogućava organizaciji memorisanje podataka klijenata. U situacijama kada klijent ponovo pozove organizaciju operateru se otvara historija poziva odnosno ekran na kome može vidjeti sve dosadašnje aktivnosti klijenta na bilo kojem od ponuđenih servisa organizacije

KONTAKTIRAJTE NAS ZA DODATNE INFORMACIJE
Telefon: +387 33 660 181
Mail: info@fonliderplus.ba
Pratite nas na društvenim mrežama
x
Korišćenjem našeg sajta potvrdjujete da ste pročitali politiku privatnosti ovog sajta i da ste sa njom saglasni.
Za više detalja o politici privatnosti na ovom sajtu pogledajte ovu stranicu. Slažem se